There are currently 3516 movies on our website

Na dosah / Reach Me (2014)(CZ)

0
(High Quality)

Novinár, kňaz, bývalá väzenkyňa, hip-hopový mogul, herec a policajt v utajení. Tí všetci sa snažia odhaliť totožnosť spisovateľa, pretože cítia, že im poskytol druhú šancu. Podnecuje ich k prehodnoteniu ich rozhodnutí, konfrontujú sa s vlastnými strachmi a dúfajú, že budú žiť oveľa pozitívnejší život.

Novinář, kněz, bývalá vězenkyně, hip-hopový mogul, herec a policista v utajení. Ti všichni se snaží odhalit totožnost spisovatele, protože cítí, že jim poskytl druhou šanci. Podněcuje je k přehodnocení jejich rozhodnutí, konfrontují se s vlastními strachy a doufají, že budou žít mnohem pozitivnější život.

COMMENTS


You need to be logged in to post a comment.