There are currently 3501 movies on our website

Assassin (2023)(CZ)

0
(High Quality)

Soukromá vojenská operace zavedla futuristickou technologii mikročipů, která umožňuje mysli agenta obývat tělo jiné osoby a provádět mise. Ale když je během jedné akce zabit agent Sebastian, jeho žena Alexa musí zaujmout jeho místo, aby pomohla postavit před soud člověka, který je za všechno zodpovědný.

Súkromná vojenská operácia zaviedla futuristickú technológiu mikročipov, ktorá umožňuje mysli agenta obývať telo inej osoby a vykonávať misie. Ale keď je počas jednej akcie zabitý agent Sebastian, jeho žena Alexa musí zaujať jeho miesto, aby pomohla postaviť pred súd človeka, ktorý je za všetko zodpovedný.

COMMENTS


You need to be logged in to post a comment.