There are currently 3833 movies on our website

Margrete – kráľovná severu

0
(High Quality)

cz
Píše se rok 1402. Markéta dokázala to, co nikdo před ní. Sjednotila Dánsko, Norsko a Švédsko v mírovém svazku, kterému sama vládne prostřednictvím svého mladého adoptivního syna Erika. Svazek však sužují nepřátelé, a tak Margrete zosnuje sňatek mezi Erikem a anglickou princeznou. Spojenectví s Anglií by Unii zaručilo postavení nastupující evropské velmoci, ale hrozící spiknutí může zničit Margretu a vše, v co věřila.

sk
Píše sa rok 1402. Margrete sa podarilo to, čo žiadnemu mužovi pred ňou. Spojila Dánsko, Nórsko a Švédsko do mierovo orientovanej únie, ktorej sama vládne prostredníctvom svojho mladého adoptívneho syna Erika. Únia je však obkľúčená nepriateľmi, a tak Margrete plánuje manželstvo medzi Erikom a anglickou princeznou. Spojenectvo s Anglickom by únii zaručilo status vznikajúcej európskej veľmoci, ale hroziace sprisahanie môže zničiť Margrete a všetko, čomu verila.

COMMENTS


You need to be logged in to post a comment.