There are currently 3501 movies on our website

Správa

0
(High Quality)

cz
Sedmého dubna 1944 se Alfrédu Wetzlerovi podařilo něco jedinečného – společně s mladším vězněm Vrbasem uprchl z přísně střeženého tábora smrti v Osvětimi. Cílem útěku však nebyla záchrana vlastního života, ale zabránění smrti tisíců lidí. Po smrtelně nebezpečné cestě dorazili na Slovensko, kde se roznesla zpráva o genocidě. Tajnými kanály se dostala do rukou Winstona Churchilla a Franklina D. Roosevelta a zasáhla do vývoje druhé světové války. Příběh plný napětí a emocí osloví diváka strhujícím dramatem útěku, absurditou vývoje dějin, ale i vnitřní silou člověka, který se postavil zvrácenosti systému.

sk
Siedmeho apríla 1944 sa Alfrédovi Wetzlerovi podarilo čosi jedinečné – unikol spolu s mladším väzňom Vrbom z prísne stráženého tábora smrti Osvienčimu. Cieľom úteku však nebolo zachrániť si vlastný život, ale zabrániť umieraniu tisícov ľudí. Po smrteľne nebezpečnom putovaní došli na Slovensko, kde vznikla správa o genocíde. Tajnými cestami sa dostala až do rúk Winstona Churchilla a Franklina D. Roosevelta a zasiahla do vývoja 2. svetovej vojny. Príbeh plný napätia a emócií osloví diváka napínavou drámou úteku, absurditou vývoja dejín, ale aj vnútornou silou muža, ktorý sa postavil proti zvrátenosti systému.

COMMENTS


You need to be logged in to post a comment.