There are currently 3818 movies on our website

Výheň

0
(High Quality)

cz
Western z období zlaté horečky se odehrává v 90. letech 19. století. Jeho dějištěm je divoká příroda Austrálie a hlavními aktéry smíšená společnost velbloudí karavany, kterou tvoří převážně muslimští a sikhští muži z Indie, Afghánistánu a Persie. Film osvětluje zapomenutou historii australských jezdců na velbloudech “Ghan”, kteří prošli rozlehlým pouštním vnitrozemím a vytvořili si jedinečná pouta s domorodým aborigénským obyvatelstvem. Mladý Afghánec Hanif se spřátelí s domorodým lovcem Woorakem, když hledá nelegální pec, ve které by mohl roztavit dvě zlaté cihly. Dostal se k nim náhodně, když mu cestu zkřížil Mal, jenž jako jediný přežil masakr. Oba muži musí dělat kompromisy, aby přežili cestu australským vnitrozemím a vyhnuli se vojákům Zlaté čety.

sk
Western z obdobia zlatej horúčky v 90. rokoch 19. storočia. Odohráva sa v austrálskej divočine a hlavnými aktérmi je zmiešaná spoločnosť karaván s ťavami, ktorú tvoria prevažne moslimovia a sikhovia z Indie, Afganistanu a Perzie. Film osvetľuje zabudnutú históriu austrálskych “ghanských” jazdcov na ťavách, ktorí brázdili rozľahlé púštne vnútrozemie a nadväzovali jedinečné vzťahy s domorodým obyvateľstvom. Mladý Afganec Hanif sa spriatelí s domorodým lovcom Woorakom, ktorý hľadá ilegálnu pec, v ktorej chce roztaviť dve zlaté tehly. Narazí na ne náhodou, keď mu cestu skríži Mal, jediný preživší masakry. Obaja muži musia nájsť kompromis, aby prežili svoju cestu austrálskym vnútrozemím a vyhli sa vojakom Zlatej čaty.

COMMENTS


You need to be logged in to post a comment.