There are currently 3833 movies on our website

Colette

0
(High Quality)

cz
Padesátiletý spisovatel Vili se roku 1973 v New Yorku díky svému dospívajícímu synovi poznává s ženou, která mu připomíná jeho osudovou lásku, krásnou belgickou Židovku Colette, s níž se seznámil před třiceti lety v koncentračním táboře v Osvětimi. Bohužel, Vili nebyl jediný, komu Colette padla do oka. Neurvalý zájem o ni projevil i velitel přidruženého osvětimského tábora zvaného Kanada, bezohledný a cynický Weissacker. Colette podvědomě cítí, že je vystavena jeho zvůli, a že pokud chce přežít, musí se mu podvolit. V kruté fabrice na smrt ale klíčí i další vztahy, ať už vězeň, nebo kápo, blízkost někoho druhého je jednou z mála radostí a tou největší nadějí na přežití. S postupujícím časem se ruská fronta blíží, ale osvětimské pece polykají své oběti po tisících a fašisté tuší, že jim nezbývá příliš mnoho času. Je nutné jednat. Je myšlenka na útěk bláhovým snem, nebo jedinou reálnou šancí na přežití? A jak velkou roli v našich životech hraje náhoda či něco, co bychom mohli nazývat osudem? Colette je velký příběh o útěku za svobodou, film se silnou a bezprostřední katarzí z právě viděného a prožitého. Zdůrazňuje nadčasové etické hodnoty, jakými jsou láska, svoboda, zodpovědnost za svůj život i nutnost bránit svou integritu vždy a za všech okolností. Colette není dokumentem, ale fikcí sestavenou z mozaiky skutečných, historicky doložených příběhů.

sk
V roku 1973 sa v New Yorku stretáva päťdesiatročný spisovateľ Vili so svojím dospievajúcim synom prostredníctvom ženy, ktorá mu pripomína jeho osudovú lásku, krásnu belgickú Židovku Colette, ktorú spoznal pred tridsiatimi rokmi v koncentračnom tábore Auschwitz. Nanešťastie Vili nebol jediný, komu sa Colette zapáčila. Neochvejný záujem o ňu prejavil aj bezohľadný a cynický Weissacker, veliteľ pridruženého osvienčimského tábora známeho ako Kanada. Colette podvedome cíti, že podlieha jeho svojvôli a že ak chce prežiť, musí sa mu podriadiť. V krutej továrni na smrť však klíčia aj iné vzťahy; či už ide o väzňa alebo kápa, blízkosť druhého je jednou z mála radostí a najlepšou nádejou na prežitie. Čas plynie, ruský front sa blíži, ale osvienčimské pece hltajú svoje obete po tisíckach a fašisti tušia, že im zostáva málo času. Je potrebné konať. Je myšlienka na útek bláznivým snom alebo jedinou skutočnou šancou na prežitie? A akú veľkú úlohu hrá v našich životoch náhoda alebo to, čo by sme mohli nazvať osudom? Colette je skvelý príbeh úteku za slobodou, film so silnou a bezprostrednou katarziou toho, čo sme práve videli a zažili. Zdôrazňuje nadčasové etické hodnoty, ako sú láska, sloboda, zodpovednosť za svoj život a potreba brániť svoju integritu vždy a za každých okolností. Colette nie je dokumentárny film, ale fikcia zostavená z mozaiky skutočných, historicky zdokumentovaných príbehov.

COMMENTS


You need to be logged in to post a comment.