There are currently 3833 movies on our website

Cigán

0
(High Quality)

cz
Hamletovský příběh o hledání vlastního místa v životě a postoji ke světu z prostředí romské komunity.
Cikán je příběhem Adama, chlapce, který se po smrti svého otce snaží překročit hranice romské osady a snaží se zlepšit život svých sourozenců. Dostává se do konfliktu s rasovými, společenskými a kulturními předsudky a nepsanými zákony vlastní komunity. Okolnosti se obracejí proti němu…

sk
Hamletovský príbeh hľadania si svojho miesta v živote a postoja k svetu zasadený do rómskej komunity.
Cigán je príbeh Adama, chlapca, ktorý sa po smrti otca pokúša prekročiť hranice rómskej osady a snaží sa zlepšiť život svojich súrodencov. Dostáva sa do konfliktu s rasovými, sociálnymi, kultúrnymi predsudkami i s nepísanými zákonmi vlastnej komunity. Okolnosti sa obracajú proti nemu…

COMMENTS


You need to be logged in to post a comment.