There are currently 3833 movies on our website

Nútené pristátie

0
(High Quality)

cz
José Fernandez je důstojníkem francouzské letecké a pohraniční policie. Spolu se svým kolegou Guyem Berthierem, známým sukničkářem, vyhošťují přistěhovalce bez platných dokladů a eskortují je zpět do země původu. Ve vzácných dnech, kdy nesedí v letadle, se hádá se svou žárlivou manželkou Marií Carasco, která ho chce opustit, a nevlastním synem Antoinem, který ho zbožňuje. Jednoho dne mu jeho nadřízený přikáže splnit poslední úkol, než ho konečně převeze na jinou práci ve vysněné BRB – Brigádě pro potlačování banditismu, na kterou José už roky netrpělivě čeká. Jeho poslední prací u staré jednotky před přeložením je doprovod afghánského imigranta Massouda Karzaouiho zpět do Afghánistánu. Ten však tvrdí, že není Afghánec Karzaoui, ale Alžířan Hakim Aid ben Fuss, a došlo k záměně identity, protože skutečný Karzaoui je afghánský bezdomovec, kterému právě ukradli peněženku a doklady. Imigrant tvrdí, že se stal obětí záměny identity. Ve skutečnosti je Alžířan a chce se vrátit do své země, aby našel svou ženu. Policisté José a Guy jsou zvyklí poslouchat od lidí, které vyhošťují ze země, nepředstavitelné lži a výmluvy, aby je nevyhostili, takže ani tentokrát muži ničemu nevěří a posadí ho do letadla. Když však vletí do obrovské bouře, letadlo do Afghánistánu je nuceno přistát na Maltě. José, Guy a Karzaoui jsou nuceni čekat na přistání nového letadla, které je konečně dopraví na místo určení…

sk
José Fernandez je dôstojník francúzskej leteckej a pohraničnej polície. Spolu so svojím kolegom Guyom Berthierom, notorickým sukničkárom, vyhosťujú imigrantov bez platných dokladov a eskortujú ich späť do krajín, odkiaľ pochádzajú. Vzácne dni, keď práve nesedí v lietadle, sa háda so svojou žiarlivou ženou Mariou Carascovou, ktorá ho chce opustiť aj s jeho nevlastným synom Antoinom, ktorý ho zbožňuje. Jedného dňa mu jeho nadriadený prikáže splniť poslednú úlohu pred tým, ako ho konečne prevelí na inú pracovnú pozíciu vo vysnenej brigáde BRB – Banditry represssion Bridage, na čo José už celé roky netrpezlivo čaká. Poslednou prácou na starom útvare na tomto útvra epred presunom je eskorta afganského imigranta Massouda Karzaouiho späť do Afganistanu. Muž však tvrdí, že nie je Afganec Karzaoui, ale Alžírčan Hakim Aid ben Fuss a prišlo k zámene identity, pretože skutočný Karzaoui je afganský bezdomovec, ktorému práve ukradol peňaženku aj s dokladmi. Imigrant tvrdí, že sa stal obeťou zámeny identity. V skutočnosti je Alžírčan a chce sa vrátiť do svojej krajiny, aby našiel svoju manželku. Policajti José a Guy sú zvyknutí počuť od ľudí, ktorých vyhosťujú z krajiny, nepredstaviteľné klamstvá a výhovorky, aby ich nevyháňali, takže ani tentoraz muži nič neveria, a posadia ho do lietadla. Keď však vletia do obrovskej búrky, lietadlo do Afganistabu je nútené pristáť na Malte. José, Guy a Karzaoui sú nútení čakať, kým pristane nové lietadlo, aby ich konečne dopravilo do cieľa…

COMMENTS


You need to be logged in to post a comment.