There are currently 3833 movies on our website

Jánošík 1 časť 1962

0
(High Quality)

Roku Pána 1711, keď sa Jánošík (František Kuchta) vracal zo štúdií v Trnave domov do Terchovej, našiel matku mŕtvu a otca na smrť zbitého. Postrach kraja, gróf Šándor Révayi, kázal jeho otca zbiť na dereši. Jánošík opúšťa svoju milú Aničku a ide do hôr pomstiť sa pánom. Nasledujú ho aj iní a všetci majú jedinú myšlienku: trestať pánov za ich neľudskosť, panovačnosť a krivdy, páchané na chudobnom slovenskom ľude. Veď títo páni nielenže ho vyciciavali, ale bili a mučili, kedy sa im len zapáčilo. Jánošík a jeho druhovia šli proti pánom smelo. Rozháňali im stáda, pálili majery a škodili im, kde len mohli. Neboli to zločinci, ale hrdinovia, ktorí brali pánom, aby mohli chudobným rozdávať. Myšlienke bojovať za slobodu obetovali aj svoje mladé životy. Aj Jánošíka lapili. Roku 1713 hrdinsky umrel na šibenici. Ani cisárovu milosť neprijal. Jánošík, bohatier Slovenska, nežije. Jeho cit pre spravodlivosť a slobodu však bude žiť večne v srdciach slovenského ľudu.

COMMENTS


You need to be logged in to post a comment.