There are currently 3818 movies on our website

Klára

0
(High Quality)

cz
Kronika života svaté Chiary, italské šlechtičny ze 13. století, která opustila bohatou rodinu, aby následovala cestu Františka z Assisi… V roce 1211 opouští osmnáctiletá Chiara, inspirovaná svým přítelem Františkem, bohatou rodinu v Assisi a stává se jeptiškou. Chiara se stala zakladatelkou kláštera klarisek a první ženou, která sepsala soubor mnišských směrnic.

sk
Kronika života svätej Chiary, talianskej šľachtičnej z 13. storočia, ktorá opustila svoju bohatú rodinu, aby nasledovala cestu Františka z Assisi… V roku 1211 osemnásťročná Chiara, inšpirovaná svojím priateľom Františkom, opúšťa svoju bohatú rodinu v Assisi a stáva sa mníškou. Chiara sa stala zakladateľkou kláštora klarisiek a prvou ženou, ktorá napísala súbor mníšskych smerníc.

COMMENTS


You need to be logged in to post a comment.