There are currently 3833 movies on our website

Rubikon

0
(High Quality)

cz
Rok 2056. Kontrola nad zdevastovanou Zemí je rozdělena mezi sedm vládních korporací. Dochází kyslík a lidstvo je nuceno hledat nové cesty přežití. Možné řešení slibuje vesmírná základna Rubikon, kde pod vedením genetika Dimitriho vzniká na vnějším prostředí nezávislý ekosystém. Na inspekci projektu přijíždí vojačka Hanna a vědec Gavin. Ve chvíli, kdy se trojice na orbitě setkává, ještě netuší, že se možná brzy stanou jedinými přeživšími lidmi v celém vesmíru… Celovečerní debut režisérky Magdaleny Lauritschové je v kontextu evropské kinematografie ojedinělým úkazem. Čistokrevné sci-fi, které se však nevyhýbá zásadním otázkám. Musí jednotlivec nést zodpovědnost za celé lidstvo, a pokud ano, má k tomu být nucen?

sk
Píše sa rok 2056. Kontrola nad zničenou Zemou je rozdelená medzi sedem vládnych korporácií. Kyslík dochádza a ľudstvo je nútené hľadať nové spôsoby prežitia. Možné riešenie sľubuje vesmírna základňa Rubikon, kde sa pod vedením genetika Dimitriho vytvára ekosystém nezávislý od vonkajšieho prostredia. Vojačka Hanna a vedec Gavin prichádzajú na obhliadku projektu. Keď sa trojica stretne na obežnej dráhe, netuší, že sa čoskoro môžu stať jedinými preživšími ľuďmi v celom vesmíre… Celovečerný debut režisérky Magdaleny Lauritschovej je v kontexte európskej kinematografie ojedinelým zjavom. Čistá sci-fi, ktorá sa však nevyhýba zásadným otázkam. Má jednotlivec prevziať zodpovednosť za celé ľudstvo, a ak áno, mal by byť k tomu nútený?

COMMENTS


You need to be logged in to post a comment.