There are currently 3501 movies on our website

Johnny

0
(High Quality)

Cz
Za chyby se platí! Patryk Galewski dostane jako trest za vloupačku prospěné práce v hospici. Aniž to dopředu očekává, změní mu to celý jeho další život. Seznámí se s knězem Janem Kaczkowskim, který zapojuje mladé problémové lidi do pomoci nevyléčitelně nemocným. Patryk se od něj učí lásce, síle objetí i vzájemné blízkosti, kterou – ať zdraví či nemocní – všichni potřebujeme. V momentě, kdy prochází duchovní proměnou, dozvídá se, že jeho kněz a učitel je nemocen a stává se sám pacientem vlastního sanatoria. Film je založený na skutečných událostech.

Sk
Za chyby sa platí! Patryk Galewski dostane prácu v hospici ako trest za vlámanie. Bez toho, aby to čakal, to zmení celý jeho život. Zoznámi sa s kňazom Janom Kaczkowskim, ktorý problémových mladých ľudí zapája do pomoci nevyliečiteľne chorým. Patryk sa od neho naučí láske, sile objatia a blízkosti, ktorú všetci potrebujeme, či už sme zdraví alebo chorí. Keď prechádza duchovnou premenou, dozvedá sa, že jeho kňaz a mentor je chorý, a stáva sa pacientom v jeho vlastnom sanatóriu. Film je založený na skutočných udalostiach.

COMMENTS


You need to be logged in to post a comment.