There are currently 3818 movies on our website

The Dark and the Wicked

0
(High Quality)

cz
Na odlehlé farmě v blíže neurčeném venkovském městě pomalu umírá muž. Jeho rodina se shromažďuje, aby truchlila. Brzy na to dostává pocit, že je ovládá cosi zlého.

sk
Na odľahlej farme v bližšie neurčenom vidieckom meste pomaly zomiera muž. Jeho rodina sa zhromaždí, aby smútila. Čoskoro potom nadobudnú pocit, že ich posadlo niečo zlé.

COMMENTS


You need to be logged in to post a comment.