There are currently 3833 movies on our website

Maturitný ples

0
(High Quality)

cz
Na střední škole se opakuje spousta úžasných i hrozných událostí, ale velký maturitní ples je jen jednou z nich. Před nejočekávanější událostí svého života prožívají nejistí teenageři vzrušující příběhy. Každý mladý pár má svůj vlastní příběh a žádné dva nejsou stejné, každý je jiný. Některé vztahy se rozpadají, jiné vznikají a všichni dospívající zažívají nejistotu před ostrým vstupem do dospělého života, který znamená nezávislost, ale také odpovědnost, kdy je nikdo nepovede, ale také nikdo neochrání. Nova Prescottová prožívá těžký vnitřní boj vůle a emocí, když zjistí, že ji přitahuje problémový chlapec Jessie Richter, který může ohrozit i její cestu k dokonalé maturitě a tím i budoucí kariéru. Když školní vandal zničí výzdobu a kostýmy na maturitním plese, musí ho Nova donutit, aby jí pomohl škody napravit, aby se maturitní ples mohl konat v nezměněném termínu. Spolužáci z maturitního ročníku Mei a Tyler skrývají velké tajemství a všichni čelí nejistotě a očekáváním, která s sebou přináší jedna z nejvýznamnějších událostí střední školy před vstupem do dospělosti.

sk
Na strednej škole sa opakuje množstvo úžasných aj príšerných udalostí, ale veľký maturitný ples je len jeden. Pred najočakávanejšou udalosťou v živote prežívajú neistí tínedžeri vzrušujúce príbehy. Každý mladý pár má svoj vlastný príbeh a dva rovnaké neexistujú, každý je iný. Niektoré vzťahy sa rozpadajú, iné vznikajú a všetci tínedžeri prežívajú neistotu pred ostrým vstupom do dospelého života, ktorý znamená nezávislosť ale aj zodpovednosť, kde ich už nik nebude viesť ale ani chrániť. Nova Prescottová prežíva ťažký vnútorný súboj vôle a citov, keď zistí, že ju priťahuje problematický chlapec Jessie Richter, ktorý jej zároveň môže ohroziť cestu k perfektným maturitným výsledkom a tým aj ďalšiu kariéru. Keď školský vandal zničí plesové dekorácie a kostýmy, Nova ho musí prinútiť, aby jej pomohol nahradiť škodu tak, aby sa ples konal v nezmenenom termíne. Starší spolužiaci Mei a Tyler ukrývajú veľké tajomstvo a všetci dovedna čelia neistotám a očakávaniam, které sú späté s jednou z najvýznamnejších udalostí stredoškolského štúdia pred vstupom do dospelosti.

COMMENTS


You need to be logged in to post a comment.