There are currently 3511 movies on our website

Mythica: Hledání hrdinů (2015) USA

0
(High Quality)

Dívka jménem Marek je otrokyní, která se potají učí kouzelnickému umění. Jednoho dne jí osud nabídne šanci, která se jen tak neodmítá. Marek utíká z otroctví a dává dohromady družinu hrdinů. Ta vyráží na pomoc kněžkám uneseným krvežíznivými Orky… Marek je otrokyně, která se potají učí kouzelnicí. Jednoho dne ji pán pošle do města, kde jí skutečný kouzelník poradí, kam se má vydat, aby se kouzelnicí stala. Toho večera se vrací pozdě domů a poprvé se setká s Thanem, který pracuje u hlídky a zastane se jí. Marek se setká i s Dagenem, který je zloděj a okrade ji o peníze. Marek je při návratu chycena hlídkou a její pán ji pak zbije. Marek ho ale kouzlem zabije a musí z vesnice utéct. Marek pána zabila pomocí černé magie, jen o tom nic moc neví. Hledá v hostinci, kam ji poslal kouzelník, nějaké dobrodružství, ale nikdo ji nechce. Pak se objeví Teela, která nabízí za záchranu své sestry 200 stříbrných. Marek na nabídku kývne a vezme k sobě Thanea i Dagena… Skupina vystopuje Orky, kteří by měli držet Teelinu sestru, ale Caeryn v jejich táboře není. I tak dojde k bitvě a skupina jen tak tak uteče. Dagen skupinu opustí, protože se naštve na Teelu, že nezmínila, že by Caeryn mohl držet obr. Trojice pokračuje v pátrání bez Dagena, ale Thane a Teela jsou nakonec obrem zajati. Marek se podaří osvobodit Dagena, kterého zajali Orkové. Dvojice pak vypátrá doupě obra a tam najdou Thanea, Teelu a Caeryn. Skupina musí bojovat s obrem i obřími pavouky… (TV Prima)

Dievča menom Marek je otrokyňou, ktorá sa potajomky učí kúzelníckemu umeniu. Jedného dňa jej osud ponúkne šancu, ktorá sa len tak neodmieta. Marek uteká z otroctva a dáva dohromady družinu hrdinov. Tá vyráža na pomoc kňažkám uneseným krvilačnými Orkami… Marek je otrokyňa, ktorá sa potajme učí kúzelníčkou. Jedného dňa ju pán pošle do mesta, kde jej skutočný kúzelník poradí, kam sa má vydať, aby sa kúzelníčkou stala. Toho večera sa vracia neskoro domov a prvýkrát sa stretne s Thanom, ktorý pracuje pri hliadke a zastane sa jej. Marek sa stretne aj s Dagenom, ktorý je zlodej a okradne ju o peniaze. Marek je pri návrate chytená hliadkou a jej pán ju potom zbije. Marek ho ale kúzlom zabije a musí z dediny utiecť. Marek pána zabila pomocou čiernej mágie, len o tom nič veľmi nevie. Hľadá v hostinci, kam ju poslal kúzelník, nejaké dobrodružstvo, ale nikto ju nechce. Potom sa objaví Teela, ktorá ponúka za záchranu svojej sestry 200 strieborných. Marek na ponuku kývne a vezme k sebe Thanea aj Dagena… Skupina vystopuje Orkov, ktorí by mali držať Teelinu sestru, ale Caeryn v ich tábore nie je. Aj tak dôjde k bitke a skupina len tak tak utečie. Dagen skupinu opustí, pretože sa naštve na Teeli, že nezmienila, že by Caeryn mohol držať obor. Trojica pokračuje v pátraní bez Dagena, ale Thane a Teela sú nakoniec obrom zajatí. Marek sa podarí oslobodiť Dagena, ktorého zajali Orkovia. Dvojica potom pátra brloh obra a tam nájdu Thanea, Teelu a Caeryn. Skupina musí bojovať s obrom aj obrími pavúkmi… (TV Prima)

COMMENTS


You need to be logged in to post a comment.