There are currently 3516 movies on our website

Tělo – El Cuerpo (2012)

0
(High Quality)

Napínavý příběh drží diváka v nejistotě, neustále ho nutí přemýšlet nad okolnostmi, proč oběť zemřela a proč následně zmizelo i její tělo. Inspektora Jaimeho dohání vlastní minulost, z čehož ho vytrhne zmizení mrtvého těla z márnice. Během vyšetřování musí Jaime zjistit, jak může mrtvola beze stopy zmizet z uzavřeného boxu a proč je jediný svědek v kómatu zapříčiněném nepopsatelným děsem. Zmizelé tělo, podivuhodné jevy… Jaime a Alex jsou vzájemně propojeni v hororu, ze kterého mrazí.

Napínavý príbeh drží diváka v neistote, neustále ho núti premýšľať nad okolnosťami, prečo obeť zomrela a prečo následne zmizlo aj jej telo. Inšpektora Jaimeho doháňa vlastnú minulosť, z čoho ho vytrhne zmiznutie mŕtveho tela z márnice. Počas vyšetrovania musí Jaime zistiť, ako môže mŕtvola bez stopy zmiznúť z uzavretého boxu a prečo je jediný svedok v kóme zapríčinenej neopísateľným desom. Zmiznuté telo, podivuhodné javy… Jaime a Alex sú vzájomne prepojení v horore, z ktorého mrazia.

COMMENTS


You need to be logged in to post a comment.