There are currently 3818 movies on our website

Děda

0
(High Quality)

cz
K rázovitému valašskému dědovi přijíždějí na prázdniny vnoučci z Prahy. Zaneprázdnění rodiče vysílají děti v dobrém úmyslu změnit jejich virtuální svět internetu, mobilů a tabletů. Na Valašské vesnici totiž vše funguje trošku jinak. Ne, že by tu nebyl signál, ale Ti Valaši zkrátka žijí tak trochu jinak, po svém. Navíc pokud na půdě dědovy chaloupky naleznete zapomenutý poklad, který začne zajímat i zbytek vesnice, máte rázem jízdenku na tajemnou exkurzi historií starého Valašska od jara až do zimy.

sk
Vnuci z Prahy prichádzajú na prázdniny navštíviť svojho starého otca. Zaneprázdnení rodičia posielajú svoje deti s dobrým úmyslom zmeniť ich virtuálny svet internetu, mobilných telefónov a tabletov. Vo valašskej dedine však všetko funguje trochu inak. Nie že by tu nebol signál, ale Valašťania jednoducho žijú trochu inak, po svojom. Navyše, ak na pôde dedovej chalupy nájdete zabudnutý poklad, ktorý zaujíma zvyšok dediny, máte vstupenku na tajomnú exkurziu históriou starej Valašky od jari do zimy.

COMMENTS


You need to be logged in to post a comment.