There are currently 3516 movies on our website

Útok pětihlavého žraloka (2017) (TV film) USA

1
(High Quality)

<iframe width=”640″ height=”360″ src=”https://online.sktorrent.eu/embed/a47f64edaa52fa184dfb” frameborder=”0″ allowfullscreen></iframe>

Z jachty se ztratí celá posádka. Všech šest lidí zmizí beze stopy. Na palubě zůstane fotoaparát, kde je něco jako žralok s více hlavami. Policie požádá o radu doktorku Angie Yostovou z mořského akvária. Angie předloží důkazy a mnoha druzích živočichů, kteří se narodili s dvěma hlavami. Někteří jsou dokonce života schpní, ale rozmazané fotce z aparátu velký význam nepřikládá. Ředitel Thaddeus Marschall potřebuje pro akvárium nějaký tahák a jestli je poblíž v oceánu velký žralok, chce ho mít v akváriu. Donutí Angie a skupinku stážistů vyplout na moře a pokusit se žraloka chytit. Nastraží návnady a pětihlavý žralok na sebe nenechá dlouho čekat. Je to bestie, která stáhla pod vodu jednoho stážistu, Shawna. Thaddeus stále touží po raritě a Angie by chtěla takového tvora k výzkumným účelům. Žralok mezi tím zaútočí na surfaře poblíž pláže. Policista Stehrling vymyslí plán. Žraloka vylákají na otevřené moře, vlákají ho do pasti a zneškodní dynamitem. S sebou mají i reproduktory se zvuky delfínů, kteří žraloky přitahují jak magnet. Na žraloka to stále nestačí… Až podmořské nálože dokáží predátora zastavit. (TV Barrandov)

Z jachty sa stratí celá posádka. Všetkých šesť ľudí zmizne bez stopy. Na palube zostane fotoaparát, kde je niečo ako žralok s viacerými hlavami. Polícia požiada o radu doktorku Angie Yostovú z morského akvária. Angie predloží dôkazy a mnohých druhoch živočíchov, ktorí sa narodili s dvoma hlavami. Niektorí sú dokonca života schpní, ale rozmazané fotke z aparátu veľký význam neprikladá. Riaditeľ Thaddeus Marschall potrebuje pre akvárium nejaký ťahák a ak je blízko v oceáne veľký žralok, chce ho mať v akváriu. Donúti Angie a skupinku stážistov vyplávať na more a pokúsiť sa žraloka chytiť. Nastražia návnady a päťhlavý žralok na seba nenechá dlho čakať. Je to beštia, ktorá stiahla pod vodu jedného stážistu, Shawna. Thaddeus stále túži po rarite a Angie by chcela takého tvora na výskumné účely. Žralok medzi tým zaútočí na surferov blízko pláže. Policajt Stehrling vymyslí plán. Žraloka vylákajú na otvorené more, vlákajú ho do pasce a zneškodnia dynamitom. So sebou majú aj reproduktory so zvukmi delfínov, ktorí žralokmi priťahujú ako magnet. Na žraloka to stále nestačí… Až podmorské nálože dokážu predátora zastaviť. (TV Barrandov)

COMMENTS


You need to be logged in to post a comment.