There are currently 3511 movies on our website

Helene

0
(High Quality)

cz
Toužila malovat i žít podle vlastních pravidel… Finsko, 1915. Malířka Helene Schjerfbecková žije na venkově se svou stárnoucí matkou a snaží se vyjít z nevelkých příjmů. Vše změní návštěva renomovaného obchodníka s uměním v doprovodu mladého nadšence do malířství Einara Reutera. Oba jsou z Heleniných vizionářských obrazů uchváceni a brzy je jimi uchváceno i helsinské publikum během souborné výstavy, kterou společně uspořádají. Helene prchavosti slávy nepodléhá, je ale více než ochotna podlehnout vřelé pozornosti mladého Einara… Hvězdně obsazený finský snímek vychází ze skutečných osudů severské průkopnice modernismu v letech 1915–1923. Helene Schjerfbecková se proslavila napříč Evropou svými autoportréty a realistickými vyobrazeními severské krajiny, které byly inspirovány francouzským realismem a často využívaly tvorbu v plein airu. „Začala jsem malovat vlastní portrét, protože model je stále k dispozici“… Její filmový portrét v režii Anttiho Jokinena měl světovou premiéru na MFF v Šanghaji v roce 2020 a v domácích finských kinech se setkal s fenomenálním úspěchem – vidělo ho téměř čtvrt milionu diváků, což představovalo druhou největší návštěvnost roku. Snímku svými virtuózními výkony dominuje trojice severských hvězd – Laura Birnová v titulní roli, Johannes Holopainen jako Einar a Krista Kosonenová jako Helenina přítelkyně Helena „Wester“ Westermarcková.

sk
Túžila maľovať a žiť podľa vlastných pravidiel… Fínsko, 1915. Maliarka Helene Schjerfbeck žije na vidieku so svojou starnúcou matkou a snaží sa vyžiť z malého príjmu. Návšteva renomovaného obchodníka s umením v sprievode mladého nadšenca pre maľbu Einara Reutera všetko zmení. Obaja sú očarení Heleninými vizionárskymi obrazmi a čoskoro nimi zaujme aj helsinskú verejnosť počas skupinovej výstavy, ktorú spoločne zorganizujú. Helene nepodlieha pominuteľnosti slávy, ale je viac než ochotná podľahnúť vrelej pozornosti mladého Einara… Hviezdne obsadený fínsky film vychádza zo skutočného príbehu priekopníčky severského modernizmu v rokoch 1915 až 1923. Helene Schjerfbeck sa preslávila po celej Európe svojimi autoportrétmi a realistickými zobrazeniami severskej krajiny, ktoré boli inšpirované francúzskym realizmom a často využívali plenérovú maľbu. “Začala som maľovať vlastné portréty, pretože model je vždy k dispozícii”… Jej film Portrét v réžii Anttiho Jokinena mal svetovú premiéru na MFF Šanghaj 2020 a doma vo fínskych kinách zaznamenal fenomenálny úspech, keď ho videlo takmer štvrť milióna divákov, čo bola druhá najvyššia návštevnosť v tomto roku. Filmu dominujú virtuózne výkony trojice severských hviezd – Laury Birn v titulnej úlohe, Johannesa Holopainena ako Einara a Kristy Kosonen v úlohe Heleninej priateľky Heleny “Wester” Westermarck.

COMMENTS


You need to be logged in to post a comment.