There are currently 3818 movies on our website

Cool Girl!

0
(High Quality)

cz
Tři mladé hrdinky, tři velké sny a jedna soutěž, která může všechny tyhle sny splnit. Klavíristka Anet, atletka Marta a tanečnice Tina stojí na startovní čáře dospělých životů. Mají své touhy a naděje, ale do jejich příběhů se také promítají rodinné problémy či milostné trable. Každá z trojice dívek se přihlásí do soutěže Cool Girl s nadějí, že vítězství by mohlo pomoci nasměrovat jejich život správným směrem. Postupně však zjišťují, že k tomu, aby si člověk uvědomil svou hodnotu, je třeba především věřit v sebe sama. Film vznikl na motivy stejnojmenné úspěšné knihy Leny Valenové.

sk
Tri mladé hrdinky, tri veľké sny a jedna súťaž, ktorá môže všetky tieto sny splniť. Klavíristka Anet, atlétka Marta a tanečnica Tina stojí na štartovej čiare dospelých životov. Majú svoje túžby a nádeje, ale do ich príbehov sa tiež premietajú rodinné problémy či milostné problémy. Každá z trojice dievčat sa prihlási do súťaže Cool Girl s nádejou, že víťazstvo by mohlo pomôcť nasmerovať ich život správnym smerom. Postupne však zisťujú, že na to, aby si človek uvedomil svoju hodnotu, treba predovšetkým veriť v seba samého. Film vznikol na motívy rovnomennej úspešnej knihy Leny Valenovej.

COMMENTS


You need to be logged in to post a comment.