There are currently 3516 movies on our website

Zelený rytíř

0
(High Quality)

Cz
Tento příběh začíná v dobách kdy čest byla nadevše a odvaha dělala krále. Temnějším způsobem převypráví epický středověký fantasy příběh z legend o Artušovi. Chrabrý ale svéhlavý rytíř kulatého stolu Sir Gawain, synovec krále Artuše, se vydává na troufalou cestu, na jejímž konci ho čeká osudový vyzyvatel – obrovský a tajemný Zelený Rytíř. Sir Gawain na této pouti, během níž blíž poznává i sám sebe, musí čelit duchům, obrům i zlodějům, aby dokázal, že je hoden cti v očích jeho rodiny a celého království.

Sk
Tento príbeh sa začína v časoch, keď česť bola nadovšetko a odvaha robila kráľov. Temnejším spôsobom prerozpráva epický stredoveký fantasy príbeh z legiend o Artušovi. Statočný, ale tvrdohlavý rytier okrúhleho stola sir Gawain, synovec kráľa Artuša, sa vydáva na odvážnu cestu, na konci ktorej ho čaká osudový vyzývateľ – obrovský a tajomný Zelený rytier. Na tejto ceste, počas ktorej lepšie spoznáva sám seba, musí sir Gawain čeliť duchom, obrom a zlodejom, aby dokázal, že je hodný cti v očiach svojej rodiny a kráľovstva.

COMMENTS


You need to be logged in to post a comment.