There are currently 3833 movies on our website

Marhuľový ostrov

0
(High Quality)

cz
Na opustenej samote ukrytej v marhuľovom sade sa odohráva príbeh mladej ženy, ktorá rozpúta vášne medzi dvoma bratmi. Nikto z okolia netuší, čo sa medzi nimi deje, obyvatelia blízkej dediny sledujú ich životy z diaľky, z tepla svojich domovov. Jediným svedkom ich utajenej a prudko prebudenej lásky, ktorá ich beznádejne ženie k tragickému koncu, je len nádherná príroda v okolí dunajských ramien. Svitania a západy slnka, horúce leto, zrelé marhule, široký, lenivo tečúci Dunaj a láska vo všetkých jej tragických, no i komických polohách sa spoja do jedného celku a ponúknu divákovi výtvarne i obsahovo sugestívny film. Film, ktorý veselo i vážne rozpráva o dvoch národoch, dvoch odlišných kultúrach, ktoré hrou osudu žijú vedľa seba a nikde inde už žiť nemôžu. Aj preto si jeho hrdinovia dokážu nájsť k sebe cestu a pochopiť jeden druhého.

sk
Na opuštěném odlehlém místě ukrytém v meruňkovém sadu se odehrává příběh mladé ženy, která zažehne vášně mezi dvěma bratry. Nikdo v okolí netuší, co se mezi nimi odehrává, obyvatelé nedaleké vesnice sledují jejich život zpovzdálí, z tepla svých domovů. Jediným svědkem jejich tajné a prudce probuzené lásky, která je beznadějně žene k tragickému konci, je krásná příroda kolem Dunaje. Svítání a západy slunce, horké léto, zralé meruňky, široký, líně plynoucí Dunaj a láska ve všech svých tragických, ale i komických polohách se spojují, aby divákovi nabídly umělecky i obsahově sugestivní film. Film, který vesele i vážně vypráví příběh dvou národů, dvou odlišných kultur, které vedle sebe žijí hrou osudu a nemohou žít jinde. Proto si jeho hrdinové k sobě dokážou najít cestu a porozumět si.

COMMENTS


You need to be logged in to post a comment.