There are currently 3501 movies on our website

Běženky a kapři

1
(High Quality)

cz
Útěk z vězení se změní v boj o život. Největším nebezpečím pro uprchlé trestankyně však nejsou policisté, ale žraloci…
Vězeňkyně se zmocní vězeňské dodávky a zajmou dva dozorce, kteří je doprovázeli. Útěk zorganizovala jedna z vězeňkyň Anita se svou společnicí z civilu, Honey. Honey odveze vězeňkyně na opuštěnou chatu v lesích, kde se skryjí. Vězeňkyně však netuší, že se v okolí vyskytují prehistoričtí žraloci, kteří jsou schopni se prohrabávat i v půdě. Tyto bestie se ve zdejších lesích ocitly po té, co geologická firma odstřelila kus skály, a ony se do místních vod dostaly dírou v zemské kůře z podzemního oceánu. Žraloci už předtím roztrhali jakéhosi geologa. Jeho kolegu shodou náhod našli detektivové, kteří v tamních lesích pátrají právě po vězeňkyních. Vězeňkyně brzy zjistí, jaké jim hrozí nebezpečí. Jeden ze žraloků totiž napadne jednu z nich a ukousne jí na souši nohu. Žena vykrvácí a ostatní ji najdou před vchodem do chaty. V tu chvíli se na místě objeví jakýsi profesor geologie a jeho asistent. Ten ženy poučí, jaké jim od zemních žraloků hrozí nebezpečí. Velení se opět ujímá jeden ze strážců, Carl. Druhý strážce vězeňkyním už utekl, v lese ho ale sežral žralok.

Profesor vymyslí plán, jak se dostat do jeskyně, kam se za prchajícími kvůli kamenné struktuře jeskyně žraloci nebudou moci dostat. Skupinka najde způsob, jak žraloky odlákat a získat čas na útěk do jeskyně. Při realizaci plánu však dojde k sežrání profesorova asistenta. Profesor totiž při útěku upadl a jeho asistent se za něj obětoval. Skupinka se dostane do jeskyně a postupuje k únikovému východu na druhém konci jeskyně. Cestou však narazí na podzemní řeku. Když se skupinka snaží řeku přeplavit v gumovém člunu, který v jeskyni náhodou našla, z vody vyskočí žralok a profesora sežere. Carl, vězeňkyně Michelle a Shannon se přeplaví v pořádku na druhou stranu řeky. Vězeňkyně Anita se však rozhodne Carla a zbývající dvě vězeňkyně zastřelit palbou přímo z člunu. Při palbě však spadne do řeky a žralok ji sežere. Její společnice Honey ve vodě zmizí také. Anita při palbě zabila Shannon a z jeskyně se dostává do bezpečí jen Carl a Michelle. Carl se nad Michelle slituje a nechá ji uprchnout. Přijíždějícím detektivům oznamuje, že ostatní byli sežráni zemními žraloky a že přežil jen on. Kdesi v jeskyni se však z podzemní řeky vynoří Honey.

sk
Útek z väzenia sa zmení na boj o život. Najväčším nebezpečenstvom pre utekajúcich trestancov však nie je polícia, ale žraloky…
Väzni unesú väzenskú dodávku a zajmú dvoch dozorcov, ktorí ich eskortovali. Útek zorganizovala jedna z väzenkýň Anita a jej civilná spoločníčka Honey. Honey vezme väzňov do opustenej chaty v lese, kde sa ukryjú. Väzni si však neuvedomujú, že v oblasti sa nachádzajú prehistorické žraloky, ktoré sa dokážu prehrabávať v pôde. Tieto beštie sa v miestnom lese našli po tom, čo geologická spoločnosť odstrelila kus skaly, a do miestnych vôd sa dostali cez dieru v zemskej kôre z podzemného oceánu. Žraloky už predtým roztrhali jedného geológa. Jeho kolegu zhodou okolností našli detektívi, ktorí v miestnom lese pátrali po väzňoch. Väzni čoskoro zistia, aké nebezpečenstvo im hrozí. Jeden zo žralokov napadne jednu z nich a na súši jej odhryzne nohu. Žena vykrváca a ostatní ju nájdu pred vchodom do chatrče. V tej chvíli sa na scéne objaví profesor geológie a jeho asistent. Poučí ženy o nebezpečenstve, ktoré predstavujú suchozemské žraloky. Jeden zo strážcov, Carl, sa opäť ujíma vedenia. Druhý strážca už pred väzenkyňami utiekol, ale v lese ho zožral žralok.

Profesor vymyslí plán, ako sa dostať do jaskyne, kde žraloky nebudú môcť sledovať utečencov kvôli kamennej štruktúre jaskyne. Skupina nájde spôsob, ako žraloky odlákať a získať čas na útek do jaskyne. Pri realizácii plánu však profesorského asistenta zjedia. Profesor počas úteku padne a jeho asistent sa za neho obetuje. Skupina sa dostane do jaskyne a pokračuje k únikovému východu na opačnom konci jaskyne. Cestou však narazia na podzemnú rieku. Keď sa skupina pokúša prejsť cez rieku na gumovom člne, ktorý náhodou našli v jaskyni, z vody vyskočí žralok a zožerie profesora. Carl, väzenkyňa Michelle a Shannon bezpečne preplávajú na druhú stranu rieky. Väzenkyňa Anita sa však rozhodne Carla a ďalších dvoch väzňov zastreliť streľbou priamo z člna. Pri streľbe však spadne do rieky a zje ju žralok. Jej spoločníčka Honey tiež zmizne vo vode. Anita pri streľbe zabije Shannona a z jaskyne sa do bezpečia dostanú len Carl a Michelle. Carl sa nad Michelle zľutuje a nechá ju utiecť. Prichádzajúcim detektívom povie, že ostatných zožrali žraloky na dne a že on jediný prežil. Niekde v jaskyni sa však z podzemnej rieky vynorí Honey.

COMMENTS


You need to be logged in to post a comment.