There are currently 3833 movies on our website

Mr. Olympia – Příběh bratrů Weiderových

0
(High Quality)

cz
Příběh bratrů Weiderových, kteří společně změnili svět kulturistiky a stvořili fitness jak ho známe v současnosti. Sourozenci Joe a Ben Weiderovi jsou zakladatelé nového směru v posilování a fitness, založili Mezinárodní federaci pro bodybuilding (IFBB) a soutěž Mr. Olympia. Než se to všechno stalo, museli projít tvrdými zkouškami. Navzdory všem překážkám se jim podaŕilo překonat antisemitismus, konvenční normy i velikou chudobu, aby začali podnikat v oblasti fitness. Spustili hnutí, které změnilo svět bodybuildingu v USA, vytvořili impérium a objevili kulturistu jménem Arnold Schwarzenegger.

sk
Príbeh bratov Weiderovcov, ktorí spoločne zmenili svet kulturistiky a vytvorili fitness, ako ho poznáme dnes. Súrodenci Joe a Ben Weiderovci sú zakladateľmi nového smeru vo vzpieraní a fitnes, založili Medzinárodnú federáciu kulturistiky (IFBB) a súťaž Mr. Predtým, ako sa to všetko stalo, museli prejsť niekoľkými ťažkými skúškami. Napriek všetkým prekážkam sa im podarilo prekonať antisemitizmus, zaužívané normy a extrémnu chudobu a založiť podnikanie v oblasti fitnes. Spustili hnutie, ktoré zmenilo svet kulturistiky v USA, vytvorili impérium a objavili kulturistu Arnolda Schwarzeneggera.

COMMENTS


You need to be logged in to post a comment.