There are currently 3516 movies on our website

Andělé všedního dne

0
(High Quality)

cz
Našimi hrdiny jsou lidé, kteří si nechávají život prokluzovat mezi prsty. Neměli by. Pro některé z nich to totiž dneska večer skončí. A proto se v jejich blízkosti objevili andělé. Jejich podoba a názory vás asi zaskočí. Ono je to vzájemné. Lidskému oku neviditelní strážci našich osudů bývají zase pro změnu překvapeni překážkami, které sobě a jim dobrovolně stavíme do cesty. Podle mimořádného románu Michala Viewegha “Andělé všedního dne” natočila režisérka Alice Nellis originální příběh, v němž pomyslné andělské perutě nosí Marián Labuda, Vojtěch Dyk, Eliška Křenková a Vladimír Javorský. Tihle čtyři se snaží provést své lidské svěřence jejich nejtěžším dnem. Učitel autoškoly Karel se souží v citově prázdném manželství s Marií, které si kompenzuje sny o své studentce Ester . Ta však právě pohřbila manžela a zatím není připravená na nové vztahové dobrodružství. Zdeněk se chce dneska večer zabít, protože mu jeho kamarád Filip přebral ženu. Těžce to nenese jen on, ale i jeho esotericky založená matka, která se kvůli tomu navíc rozhádala se svou nejlepší kamarádkou, výše uvedenou Marií, protože Filip je její syn. Tenhle složitý vztahový propletenec rozetne osud už za pár hodin. Přestože andělé mají být nestrannými pozorovateli, nedá jim to, aby se alespoň částečně nepokusili situaci zachránit.

sk
Naši hrdinovia sú ľudia, ktorým život uniká pomedzi prsty. Nemali by. Pretože pre niektorých z nich sa končí dnes večer. A práve preto sa v ich blízkosti objavili anjeli. Ich vzhľad a názory vás možno prekvapia. Je to vzájomné. Ľudským okom neviditeľní strážcovia našich osudov sú prekvapení prekážkami, ktoré im dobrovoľne kladieme do cesty. Podľa neobyčajného románu Michala Viewegha Anjeli všedného dňa nakrútila režisérka Alice Nellis originálny príbeh, v ktorom pomyselné anjelské krídla nosia Marián Labuda, Vojtěch Dyk, Eliška Křenková a Vladimír Javorský. Títo štyria sa snažia previesť svojich ľudských zverencov cez ich najťažší deň. Učiteľ autoškoly Karel sa trápi v citovo prázdnom manželstve s Máriou, ktoré si kompenzuje snami o svojej študentke Ester . Tá však práve pochovala manžela a na nové vzťahové dobrodružstvo ešte nie je pripravená. Zdeněk sa chce dnes v noci zabiť, pretože jeho priateľ Filip mu vzal manželku. Ťažkú hlavu z toho má nielen on, ale aj jeho ezoterická matka, ktorá sa rozišla so svojou najlepšou priateľkou, spomínanou Máriou, pretože Filip je jej syn. Osud rozpletie túto zložitú spleť vzťahov v priebehu niekoľkých hodín. Hoci anjeli majú byť nestrannými pozorovateľmi, nebráni im to v tom, aby sa aspoň čiastočne pokúsili situáciu zachrániť.

COMMENTS


You need to be logged in to post a comment.